Rules

Generelt:

 • 3 stocks

 • 7 minutter kamp varighet

 • Hazards off

 • Alle items skal være avslått

 • Friendly fire skal være på

 • Pause skal være på

 • Det spilles best av 3 kamper som standard

 • Hvis dere ikke klarer å bli enige om hvem som skal velge karakter først, så kan du snakke med en TO for å si hvem du skal være slik at det blir en "blind pick"

 • Alle karakterer er tillatt, selv Mii & DLC

 • Mii's må navngis med movesettene. F.eks 2312

 • Uthaling av tid er ikke lov, både utenfor og i matchen

 • Sudden deaths skal ikke bli spilt, spilleren som hadde mest liv (stock) når tiden gikk ut vinner. Hvis begge spillerne også har samme prosent skal en ny kamp spilles med 1 stock og 3 minutter.

 • Resultatet skjermn avgjør vinneren.

Andre regler:

 • Det er ikke tillatt å endre spillinnstillinger på turnerings-oppsettene. Det er derimot tillatt å legge til navn og kontroller innstillinger for navnet sitt.

 • Coaching er lov i turneringen, men ikke under et set (f.eks en best av 3).

 • Om man ikke møter opp 10 minutter før turneringsstart blir man diskvalifisert.

 • Man kan unngå stage striking til å velge en lovlig bane om man er enig.

 • Resultatet fra kamper spilt med feile spillinnstillinger eller regler beholdes. Unntaket er hvis TO mener endringen kan ha affektert resultatet.

Turneringsansvarlig har alltid det siste ordet, uansett!

Valg av bane:

Før man kan starte første kamp i et sett så må man velge hvilken bane som skal bli spilt. Dette gjøres ved hjelp av “Bane-stryking”. Se eget ark for hvilke baner som kan spilles i turneringen.

Første kamp:

Først velger spillerne sine karakterer. Deretter spiller man stein, saks, papir for å avgjøre hvem som først kan stryke vekk 3 baner fra listen av “Nøytrale baner”. Etter at vinneren av stein, saks, papir stryker vekk banene så skal den andre spilleren stryke 4 baner vekk. Den første spilleren velger så hvilken av de 2 siste nøytrale banene som ikke har blitt strøket som skal spilles i første kamp.

Andre kamp og utover:

Vinneren velger karakter først, deretter velger taper sin. Vinneren av første kamp stryker så 3 baner som taperen ikke kan velge i neste kamp. Taperen av første kamp velger så en av de gjenstående banene.

Bans varer kun for den gjeldende runden, og tilbakestilles neste runde.

Last updated